lg_5yw_banner_1600x800pixel_ref_and_wash_mon

PROMOCIJA LG PETOGODIŠNJE GARANCIJE

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između  1. Novembra do 31. Decembra 2021.

Proizvodi koji učestvuju u Promociji

Frižideri

GBB61PZGFN, GBB62PZFFN, GBB62PZGFN, GBB62PZGGN, GBB71PZDFN, GBB71PZEFN, GBB71PZUGN, GBB71PZVGN, GBB72MCDFN, GBB72MCEFN, GBB72MCUGN, GBB72MCVGN, GBB72NSUCN, GBB72PZDFN, GBB72PZEFN, GBB72PZUGN, GBB72PZVGN, GBB72SADFN, GBB72SAUGN, GBB72SWEFN, GBB72SWUCN, GBB72SWVGN, GBB92MCACP, GBB92STABP, GBB92STAQP, GBP61DSPFN, GBP61DSPGN, GBP61SWPFN, GBP62DSNCC, GBP62DSNFN, GBP62DSNGN, GBP62PZNCC, GSJ760PZUZ, GSJ760PZXV, GSJ760WBXV, GSJ761PZTZ, GSJ761PZXV, GSJ960NSBZ, GSJ960PZBZ, GSJ961NEBZ, GSX961MCCZ, GSX961NEAZ

Mašina za pranje veša sa parom i kombinovane mašina za pranje i sušenje veša

F2WN2S6S4E, F2WN2S6S6E, F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN6S7S1, F2WV3S7S0E, F2WV3S7S3E, F2WV3S7S4E, F2WV9S8P2, F4J5VY3W, F4J6TY0W, F4J6VY0W, F4WN207S6TE, F4WN208S6E, F4WN209S4E, F4WN209S6E, F4WN209S6TE, F4WN408S0, F4WN409S0, F4WN609S1, F4WV308S3U, F4WV308S4U, F4WV308S6U, F4WV309S4E, F4WV309S6TE, F4WV329S0E, F4WV3S9AIDD, F4WV509S1E, F4WV510S0E, F4WV512S1E, F4WV709P1, F4WV709S1E, F4WV710P1, F4WV710S2E, F4WV909P2, F4WV910P2, F4WV910P2S, F4WV910P2SE, F4WV910P2WE, F6WV910P2EA, F8K5XN3Q, F2DV5S7N0E, F2DV5S7S0E, F2DV5S8S2EF2J6HM0W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HG2W, F4DN408N0, F4DN408N1, F4DN408S0, F4DN408S1, F4DN409S0, F4DN409S2, F4DN409S2T, F4DV328S0U, F4DV509S0E, F4DV509S2E, F4DV509S2TE, F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV709S1E, F4DV710S2E, F4DV710S2SE, F4DV909H2, F4DV910H2, F4DV910H2S, F4DV912H2EA, F4J3TM5WE, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6VG0W, FH6G1BCH2N