lg_5yw_banner_1600x800pixel_ref_and_wash_mno

PROMOCIJA LG PETOGODIŠNJE GARANCIJE

ref-hr-5yc-2019

Da biste zatražili produženu garanciju, tražimo da preuzmete i odštampate “SERTIFIKAT LG 5 godina garancije kompanije LG za kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša, Prolećna / Letnja ponuda 2020 ” i sačuvajte ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopiju fakture ili racuna) i originalnom garancijom izdatom od LGEMK.

Počnite tako što ćete kliknuti na opciju „Preuzmite sertifikat” ispod

Olakšajte svoj život

uz besplatnu petogodišnju garanciju za izabrane LG kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

U kompaniji LG, pored pružanja inovativnih rešenja za unapređenje vašeg svakodnevnog života, ponosimo se kvalitetom i trajnošću svojih proizvoda.

Takođe znamo da su pouzdanost i bezbrižnost važni za naše korisnike i zato smo uveli novu ekskluzivnu promociju petogodišnju garanciju kompanije LG za kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

lg_5yw_ha_wm_1
ref-hr-5yc-2019

Olakšajte svoj život

uz besplatnu petogodišnju garanciju za izabrane LG kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

U kompaniji LG, pored pružanja inovativnih rešenja za unapređenje vašeg svakodnevnog života, ponosimo se kvalitetom i trajnošću svojih proizvoda.

Takođe znamo da su pouzdanost i bezbrižnost važni za naše korisnike i zato smo uveli novu ekskluzivnu promociju petogodišnju garanciju kompanije LG za kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

Da biste zatražili produženu garanciju, tražimo da preuzmete i odštampate “SERTIFIKAT LG 5 godina garancije kompanije LG za kombinovane frižidere sa zamrzivačem dole kao i mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša, Prolećna / Letnja ponuda 2020 ” i sačuvajte ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopiju fakture ili racuna) i originalnom garancijom izdatom od LGEMK.

Počnite tako što ćete kliknuti na opciju „Preuzmite sertifikat” ispod

lg_5yw_ha_wm_1

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između 1. Maja do 31. Avgusta 2020.

Proizvodi koji učestvuju u Promociji

Kombinovani Frižideri sa zamrzivačem dole

GBB548GVQZE, GBB548PZCZH, GBB566PZHZN, GBB59NSGFB, GBB59PZDZS, GBB59PZFZB, GBB59PZGFS, GBB59PZJZB, GBB59PZJZS, GBB59PZRZS, GBB59SWJZB, GBB59SWJZS, GBB59SWRZS, GBB59WBJZS, GBB60MCFFS, GBB60NSFFB, GBB60PZFZS, GBB60PZGFB, GBB60PZGFS, GBB60SAYFE, GBB60SWGFS, GBB61BLHZN, GBB61BLJZN, GBB61PZHZN, GBB61PZJZN, GBB61SWHZN, GBB61SWJZN, GBB62PZGFN, GBB62PZJZN, GBB71PZDFN, GBB71PZDZN, GBB71PZEFN, GBB72MCDFN, GBB72MCEFN, GBB72PZDFN, GBB72PZEFN, GBB72PZEZN, GBB72SADFN, GBB72SWEFN, GBB92MCAXP, GBB92STAQP, GBF567PZCZB, GBF59PZDZB, GBF59PZFZB, GBF59WBDZB, GBF60NSFZB, GBF61PZJZN, GBF71PZDZN, GBF72NSDZN, GBP20PZCFS, GBP20PZCZS, GBP31DSLZN, GBP31SWLZN, GBP32DSKZN, GBP62DSNFN, GBP61DSPFN, GBP61SWPFN, GBB61PZGFN, GBB61SWGFN

Mašina za pranje veša sa parom i kombinovane mašina za pranje i sušenje veša

F2DV5S7N0, F2DV5S7S0, F2DV7S8H1, F2DV9S8H2, F2J6HM0W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F4DN408S0, F4DN409S0, F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV909H2, F4DV910H2, F4DV910H2, F4DV910H2S, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, F4J7FH1W, F4J7TH1W, F4J8FH2W, F4J9JH2T, FH695BDH6N, FH6G1BCH2N, F8K5XN3W, F0J6WY0W, F0J6WY1W, F2J5NY4W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HY1W, F2J7TY1W, F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN6S7S1, F2WV9S8P2, F4J5VY3W, F4J6QY0W, F4J6TY0W, F4J6VY0W, F4J7TY0W, F4J7VY1W, F4J8VS2W, F4J9JS2T, F4WN408N0, F4WN408S0, F4WN409S0, F4WN608S1, F4WN609S1, F4WV709P1, F4WV710P1, F4WV909P2, F4WV910P2, F4WV910P2S