lg_5yw_banner_1600x800pixel_wash_mon

PROMOCIJA LG PETOGODIŠNJE GARANCIJE

vivace_v900

Olakšajte svoj život

uz besplatnu petogodišnju garanciju za izabrane LG mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

U kompaniji LG, pored pružanja inovativnih rešenja za unapređenje vašeg svakodnevnog života, ponosimo se kvalitetom i trajnošću svojih proizvoda.

Takođe znamo da su pouzdanost i bezbrižnost važni za naše korisnike i zato smo uveli novu ekskluzivnu promociju petogodišnju garanciju kompanije LG mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša.

Da biste zatražili produženu garanciju, tražimo da preuzmete i odštampate “SERTIFIKAT LG 5 godina garancije kompanije LG mašina za pranje veša sa parom i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša, 2020 jesen ” i sačuvajte ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopiju fakture ili racuna) i originalnom garancijom izdatom od LGEMK.

Počnite tako što ćete kliknuti na opciju „Preuzmite sertifikat” ispod

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između 1. Septembra do 31. Oktobra 2020.

Proizvodi koji učestvuju u Promociji – Mašina za pranje veša sa parom i kombinovane mašina za pranje i sušenje veša

F0J6WY0W, F0J6WY1W, F2DV5S7N0, F2DV5S7S0, F2DV7S8H1, F2DV9S8H2, F2J5NY4W, F2J6HM0W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F2J7HY1W, F2J7TY1W, F2WN4S6S0, F2WN4S7S0, F2WN4S7S2T, F2WN6S7S1, F2WV9S8P2, F4DN408N0, F4DN408S0, F4DN409N0, F4DN409S0, F4DN409S1, F4DN409S2T, F4DV709H1, F4DV709H2T, F4DV909H2, F4DV910H2, F4DV910H2, F4DV910H2S, F4J5VY3W, F4J6QY0W, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6TY0W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, F4J6VY0W, F4J7FH1W, F4J7TH1W, F4J7TY0W, F4J7VY1W, F4J8FH2W, F4J8VS2W, F4J9JH2T, F4J9JS2T, F4WN408S0, F4WN409S0, F4WN409S1, F4WN608S1, F4WN609S1, F4WV709P1, F4WV710P1, F4WV909P2, F4WV910P2, F4WV910P2S, FH695BDH6N, FH6G1BCH2N, FH6G1BCH6N, F8K5XN3, F2WN2S6S4E, F2WN2S6S6E, F2WV9S8P2E, F4WN207S3E, F4WN207S6TE, F4WN208S6E, F4WN209S4E, F4WN209S6E, F4WN408S1, F4WN409S2T, F4WV709S1E,  F4WV710S2E, F4WV909P2E, F4WV910P2E, F4WV910P2SE, F6WV910P2EA, F2DV5S7N0E, F2DV5S7S0E, F2DV5S7S1E, F2DV5S7S2E, F2DV5S8S2E, F2DV9S8H2E, F4DN408N1, F4DN409S2, F4DV709H0, F4DV709S0E, F4DV709S1E, F4DV709S2E, F4DV710S2E, F4DV710S2SE, F4DV912H2EA