PROMOCIJA LG PETOGODIŠNJE GARANCIJE

Olakšajte svoj život

uz besplatnu petogodišnju garanciju za izabrane LG mašine za pranje veša

U kompaniji LG, pored pružanja inovativnih rešenja za unapređenje vašeg svakodnevnog života, ponosimo se kvalitetom i trajnošću svojih proizvoda.

Takođe znamo da su pouzdanost i bezbrižnost važni za naše korisnike i zato smo uveli novu ekskluzivnu promociju petogodišnje garancije za izabrane mašine za pranje veša.

Da biste zatražili produženu garanciju, tražimo da preuzmete i odštampate “CERTIFIKAT LG 5 godina garancije za mašina za pranje veša, 2018” i sačuvajte ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopiju fakture) i originalnom garancijom izdao LGEMK.

Počnite tako što ćete kliknuti na opciju „Preuzimanje sertifikata” ispod

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između 15. Septembra i 31. Decembra 2018.

Proizvodi koji učestvuju u Promociji – Mašine za pranje veša

F2J6HM0W, F2J6WY0W, F2J6WY1W, F2J7HG2W, F2J7HM1W, F2J7HY1W, F2J7TY1W, F4J5VY3W, F4J6JY0W, F4J6QY0W, F4J6TG0W, F4J6TG1W, F4J6TY0W, F4J6VG0W, F4J6VG1W, F4J6VY0W, F4J6VY0W, F4J7FH1W, F4J7TH1W, F4J7TY0W, F4J7VY1W, F4J8FH2W, F4J8JH2WD, F4J8VS2W, F4J9JH2T, F4J9JS2T, F8K5XN3, FH695BDH6N, FH6G1BCH2N