ПРОМОЦИЈА НА ГАРАНЦИЈАТА ОД 5 ГОДИНИ НА LG

Олеснете си го животот

со бесплатна гаранција од 5 години на некои фрижидери на LG

Во LG, покрај тоа што овозможуваме иновативни решенија за да ви го олесниме секојдневниот живот, се гордееме и со квалитетот и истрајноста на нашите производи.

Знаеме и дека достојноста и мирот им се важни на нашите купувачи, па затоа претставуваме нова ексклузивна промоција за гаранција од 5 години на некои фрижидери.

За да ја добиете продолжената гаранција, треба да го преземете и да го отпечатите документот „СЕРТИФИКАТ за гаранција од 5 години на LG“ и зачувајте го заедно со доказот за купување (копија од фактура) и со оригиналната картичка за гаранција издадена од LGEMK.

Започнете со кликање ‘Преземи сертификат’ подолу

*Производите може да се купат помеѓу 1 јуни, 2018 година и 31 август, 2018 година.

Производи за коишто важи оваа промоција – Фрижидери

GBB60SAYFE, GBB60MCFFS, GBB60NSFFB, GBB60PZGFS, GBB59PZGFS, GBP20PZCFS, GBF60NSFZB, GBB548PZCZH, GBB59PZFZB, GBF59WBDZB, GBF59PZDZB, GBP20PZCZS, GBB59PZDZS, GBB59PZJZB, GBB59SWJZB, GBB59PZJZS, GBB59SWJZS, GBB59PZRZS, GBB59SWRZS, GBB59NSGFB, GBB59WBJZS, GBB60SWGFS, GBP20DSCFS, GBB548NSQFE, GBB548GVQZE, GBB60BLFXS, GBB60PZGFB